Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego.
15 lipca 2008
 22:03,

RB 62/2008

Zarząd ELKOP SA informuje , że w dniu 14 lipca 2008 roku Rada Nadzorcza , działając na podstawie art. 20 ust.2 pkt 1 statutu Spółki ( uchwała nr VI/18/2008 ) dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 , obejmującego :
– przegląd półroczny jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego ELKOP SA
– badanie rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego ELKOP SA
Podmiotem wybranym do przeprowadzenia w/w zadań jest : CESCO-ACCOUNTING Kancelaria Audytu i Doradztwa Biegły Rewident Cecylia Skotnicka z siedzibą w Zabrzu.