Wybór podmiotu do badania sprawozdań finansowych
2 marca 2005
 15:34,

UNI-PL 6/2005

Zarząd Spółki ELKOP informuje, że Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego za okres od dnia 28 lipca do dnia 31 grudnia 2004 roku.Podmiotem tym jest Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce INTERFIN Sp.z o.o. z Krakowa, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 529.