Wybór Biegłego Rewidenta przeprowadzającego przegląd sprawozdania finansowego z I półrocze 2010 roku.
24 lipca 2010
 21:31,

RB 38/2010

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP S.A informuje ,iż Rada Nadzorcza Spółki P.E.ELKOP S.A dokonała w dniu 23-07-2010 r wyboru Biegłego Rewidenta przeprowadzającego przegląd sprawozdania finansowego za I półrocze 2010 roku , działając na podstawie § 20.2 pkt.9 Statutu Spółki .

Badanie przeprowadzi Biuro Biegłych Rewidentów “OPINIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 09-402 Płock, ul.Działkowa 10 , wpisana pod numerem 799 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Spółka nie korzystała z usług Biura Biegłych Rewidentów OPINIA SP.ZO.O. w zakresie przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, półrocznych i rocznych.