Uzyskanie przez Emitenta spłaty udzielonych pożyczek
12 maja 2017
 17:09,

Raport bieżący nr 42/2017

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, że w dniu 12.05.2017 r. Emitent uzyskał od pożyczkobiorcy przedterminową spłatę dwóch Umów pożyczek zawartych ze spółką DAMF INVEST S.A. w Płocku _KRS 0000392143_ jako pożyczkobiorcą.

Emitent informuje, że w dniu 12.05.2017 r. pożyczkobiorca dokonał przedterminowej spłaty kwoty głównej pożyczki oraz należnych odsetek w łącznej kwocie 2.563.287,67 zł tytułem Umowy pożyczki z dnia 17.02.2016 r.
Emitent informuje, że Pożyczkobiorca dokonał całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu umowy pożyczki z dnia 17.02.2016 r.

Ponadto Emitent informuje, że w dniu 12.05.2017 r. pożyczkobiorca dokonał przedterminowej częściowej spłaty kwoty głównej pożyczki oraz należnych odsetek w kwocie 436.712,33 zł tytułem Umowy pożyczki z dnia 13.10.2016 r.
Emitent informuje, że pozostała do spłaty przez pożyczkobiorcę cześć kwoty głównej pożyczki z uwzględnieniem dokonanej w dniu 12.05.2017 r. spłaty wynosi 599.452,05 zł.

O zawarciu Umowy pożyczki z dnia 17.02.2016 r. Emitent informował raportem nr 3/2016 z dnia 17.02.2016 r., o zawarciu Aneksu nr 1 z dnia 30.09.2016 r. do Umowy pożyczki z dnia 17.02.2016 r. Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2016 z dnia 30.09.2016 r. o zawarciu Aneksu nr 2 do Umowy pożyczki z dnia 17.02.2016 r. Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2016 r. z dnia 28.12.2016 r. O zawarciu Umowy pożyczki z dnia 13.10.2016 r. Emitent informował raportem nr 20/2016 z dnia 13.10.2016 r. o zawarciu Aneksu nr 1 do Umowy pożyczki z dnia 13.10.2016 r. Emitent informował raportem bieżącym nr 26/2016 r. z dnia 28.12.2016 r.

Emitent ponadto informuje, że pomiędzy Emitentem, a Pożyczkobiorcą zachodzą powiązania kapitałowe oraz osobowe.

Prezes Zarządu Pożyczkobiorcy pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto troje członków Rady Nadzorczej Pożyczkobiorcy pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Pożyczkobiorca jest podmiotem dominującym znaczącego akcjonariusza Emitenta.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu