Uzupełnienie raportu rocznego za 2007 rok.
20 czerwca 2008
 21:50,

RB-W 52/2008

PE ELKOP S.A w uzupełnieniu raportu rocznego za 2007 rok oraz raportu nr 4/2008 z dnia 10.01.2008 roku przesyła skorygowany raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego za 2007 rok.

Załączniki: