Uzupełnienie raportu RB 46/2009.
21 stycznia 2010
 20:29,

RB-W 5/2010

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w załączeniu przekazuje dane nowych członków Rady Nadzorczej tj. Pana Mariusza Patrowicza, Pana Damiana Patrowicza i Pani Małgorzaty Patrowicz.
Jednocześnie informuje, że ww. osoby oświadczyły, że nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności przedsiębiorstwa emitenta oraz że nie są wpisani w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Załączniki: