Uzupełnienie raportu bieżącego nr 62/2008.
10 października 2008
 22:18,

RB 70/2008

Zarząd PE ELKOP SA w uzupełnieniu raportu bieżacego nr 62/2008 informuje, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego “Cesko-Accounting” Kancelaria Audytu i Doradztwa Biegły Rewident Cecylia Skotnicka – ma siedzibę w Zabrzu przy ulicy Wolności 67b/21
– posiada uprawnienia do badania sprawozdań finansowych wydanych na mocy art. 25 ust. 2 pkt 5 oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 października 1994 r., o biegłych rewidentach i ich samorządzie. Uprawnienia wydane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie z dnia 20 marca 2007 roku, decyzja nr 532/7/43/2007 r., o wpisaniu biegłego rewidenta na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3217.
– ELKOP do tej pory nie korzystał z usług wybranego podmiotu.