Uzupełnienie raportów rocznych za 2007 rok.
17 kwietnia 2008
 20:39,

RB-W 36/2008

W uzupełnieniu raportu rocznego jednostkowego za 2007 rok nadanego w dniu 18 marca 2008 roku oraz raportu skonsolidowanego za rok 2007 nadanego w dniu 4 kwietnia 2008 roku PE ELKOP przesyła ponownie opinie i raporty biegłego rewidenta (jednostkowe i skonsolidowane) zawierające wymagane podpisy osób sporządzających powyższe dokumenty.

Załączniki: