Uzupełnienie raportów jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2008.
25 maja 2009
 23:29,

RB-W 27/2009

PE ELKOP w załączeniu przesyła uzupełnione sprawozdania zarządu jednostkowe i skonsolidowane za 2008 rok.
W sprawozdaniu zarządu uzupełniono pkt. IX; pkt XXIII; dodano pkt XXXVI i XXXVII, poprawiono pomyłkę drukarską w pkt XXI.
W sprawozdaniu zarządu Grupy Kapitałowej uzupełniono pkt. IX; pkt XXIII; dodano pkt XXXVI do XLIII, poprawiono pomyłkę drukarską w pkt XXI.

Załączniki: