Uzupełnienie przez Akcjonariusza wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia obejmującego zagadnienia istotne dla Spółki oraz jej akcjonariuszy
15 marca 2024
 17:46,

Raport bieżący nr 3/2024

Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2024 r. z dnia 2 lutego 2024 r., informuje, że w dniu 15 marca 2024 r. większościowy akcjonariusz Emitenta, spółka Patro Invest OÜ z siedzibą w Tallinnie, Estonia w uzupełnieniu złożonego w dniu 2 lutego 2024 r. wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia Emitenta, przekazała propozycję brzmienia Statutu Emitenta po przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Estonii.
Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje otrzymany od Akcjonariusza projekt Statutu.

Zarząd Emitenta jednocześnie informuje, że będzie podawał wszelkie niezbędne informacje w zakresie realizacji przedmiotu wniosku akcjonariusza z dnia 2 lutego 2024 r. uzupełnionego w dniu 15 marca 2024 r., oraz niezbędnych procedur w drodze odrębnych raportów bieżących oraz na stronie internetowej Emitenta.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu