Uzupełnienie Informacji podanych raportem 66/2014 z dnia 30.10.2014 r.
14 listopada 2014
 18:08,

Raport bieżący nr 81/2014

Uzupełnienie Informacji podanych raportem 66/2014 z dnia 30.10.2014 r. – Zawarcie znaczącej umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym w uzupełnieniu informacji podanych do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 66/2014 z dnia 30.10.2014 r. w sprawie zawarcia znaczącej umowy – Umowy przelewu wierzytelności na zabezpieczenie z dnia 29.10.2104 r. informuje co następuje.

Emitent informuje, że przelana na Emitenta przez spółkę IFEA Sp. z o.o. wierzytelność na zabezpieczenie roszczeń Emitenta wynikających z tytułu umowy sprzedaży udziałów IFEA Sp. z o.o. w Płocku z dnia 25.09.2014 r. (informacja podana raportem bieżącym nr 59/2014 z dnia 25.09.2014r.) wynika z zawartej przez IFEA Sp. z o.o. jako Sprzedającą oraz DAMF Invest S.A. jako Kupującą Umowy sprzedaży akcji z dnia 13.08.2014 r., której przedmiotem jest 51.133 akcji DAMF Invest S.A.