Uzupełnienie informacji do raportu bieżącego nr 39/2007.
13 czerwca 2007
 11:01,

RB 39/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w uzupełnieniu informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 39/2007 dotyczącym zatwierdzenia prospektu emisyjnego podaje,że
– rozpoczęcie notowania praw poboru na GPW -13.06.2007,
– zakończenie notowania praw poboru na GPW – 21.06.2007
– rozpoczęcie przyjmowania Zapisów Podstawowych w wykonaniu prawa poboru oraz
Zapisów Dodatkowych -21.06.2007,
– zakończenie przyjmowania Zapisów Podstawowych w wykonaniu prawa poboru oraz
Zapisów Dodatkowych -27.06.2007,
– zamknięcie Oferty Publicznej Akcji Serii B -5.07.2007,
– przydział akcji Serii B – 6.07.2007.

Kolejne informacje związane z Ofertą Publiczną zostaną przekazane w raportach bieżących.