Uzupełnienie danych do raportu nr 16/2005.
12 lipca 2005
 14:11,

UNI-PL 19/2005

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie informuje, że Rada Nadzorcza Uchwałą nr V/2/2005, w wyniku tajnego głosowania postanowiła powierzyć funkcje:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz, Michał Jochim,
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Paweł Kalata,
Sekretarz Rady Nadzorczej – Jolanta Belina vel Bylina,
Członek Rady Nadzorczej – Dorota Sibilska,
Członek Rady Nadzorczej – Jarosław Piwiszkis