Uzupełnienie danych do raportu bieżącego nr 50/2006.
30 października 2006
 18:36,

UNI-PL 52/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie informuje, że Rada Nadzorcza Uchwałą nr VI/1/2006, w wyniku tajnego głosowania postanowiła powierzyć funkcje:
1.Przewodniczący Rady Nadzorczej- Piotr Zalitacz,
2.Z-ca przewodniczącego Rady Nadzorczej- Łukasz Ochman,
3.Sekretarz Rady Nadzorczej- Tadeusz Kozubski,
4.Członek Rady Nadzorczej- Małgorzata Rybak-Pierzyńska,
5.Członek Rady Nadzorczej- Radosław Olszewski