Uzupełnienie danych do raportu bieżącego nr 11/2006.
26 lipca 2006
 20:04,

UNI-PL 15/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie informuje, że Rada Nadzorcza Uchwałą nr VI/1/2006 , w wyniku tajnego głosowania postanowiła powierzyć funkcje:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – Tomasz Jochim
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Dorota Sibilska
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Bartosz Boszko
Sekretarz Rady Nadzorczej – Piotr Rybicki
Członek Rady Nadzorczej – Paweł Kalata

Rada Nadzorcza postanowiła przyjąć formułę funkcji w swoim składzie dwóch wiceprzewodniczących Rady Nadzorczej.