Umowa Z KDPW.
4 lipca 2007
 12:57,

RB 53/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości ,że w dniu 3 lipca 2007 roku emitent otrzymał
podpisaną umowę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie przeprowadzenia obsługi przydziału akcji serii B PE ELKOP S.A. osobom uprawnionym do złożenia dodatkowego zapisu na akcje na wypadek niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy .
Przydziału akcji , na które dokonano dodatkowych zapisów dokonuje Spółka.Strony ustalaja termin przydziału akcji, na które dokonano dodatkowych zapisów na dzień 6 lipca 2007 roku.Z tytułu umowy Krajowemu Depozytowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5 000 zł, niezależnie od tego , czy emisja akcji dojdzie do skutku.