Umowa z KDPW.
31 marca 2008
 20:21,

RB 31/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości ,że w dniu 28 marca 2008 roku emitent otrzymał
podpisaną umowę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie przeprowadzenia obsługi przydziału akcji serii C PE ELKOP S.A. osobom uprawnionym do złożenia dodatkowego zapisu na akcje na wypadek niewykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy .
Przydziału akcji , na które dokonano dodatkowych zapisów dokonuje Spółka.Strony ustalaja termin przydziału akcji, na które dokonano dodatkowych zapisów na dzień 17 czerwca 2008 roku.Z tytułu umowy Krajowemu Depozytowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5 000 zł, niezależnie od tego , czy emisja akcji dojdzie do skutku.