Umorzenie 88 sztuk akcji PE ELKOP SA
30 marca 2010
 21:02,

RB 18/2010

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu dzisiejszym o podjęciu uchwały przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA nr 172/10 w dniu 29 marca 2010 roku o następującej treści :

par. 1
Na podstawie par. 85 ust. 1 oraz par. 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych , po rozpatrzeniu wniosku spółki Przedsiębiorswo Elektromontażowe ELKOP SA w związku z umorzeniem 88 ( osiemdziesiąt osiem ) akcji spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP SA dokonanym w trybie art. 360 par. 1 w zw. z art. 359 par. 1 Kodeksu spółek handlowych , Zarząd Depozytu stwierdza, że kodem PLELKOP00013 oznaczonych jest 1.766.703.400 ( jeden miliard siedemset sześćdziesiąt sześć milionów siedemset trzy tysiące czterysta ) akcji spółki Przedsiębiorswo Elektromontażowe ELKOP SA .

par. 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.