Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej ELKOP S.A.
25 czerwca 2013
 06:56,

RB 18/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 19.06.2013 r. Członków Rady Nadzorczej Emitenta do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną kadencje, niniejszym informuje, że w dniu 24.06.2013 r. powziął wiadomość o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła powierzyć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Patrowicz, funkcję Wiceprzewodniczącego Rady nadzorczej Panu Wojciechowi Hetkowskiemu oraz funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Patrowicz.
Pani Marianna Patrowicz oraz Damian Patrowicz zasiadają w Radzie Nadzorczej Spółki jako Członkowie Rady Nadzorczej.