Ukonstytuowanie Rady Nadzorczej Emitenta
29 kwietnia 2016
 17:04,

Raport bieżący nr 16/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w związku z powołaniem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 29.04.2016 r., Członków Rady Nadzorczej Emitenta do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ELKOP S.A. na kolejną kadencję, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację
o ukonstytuowaniu się Rady Nadzorczej obecnej kadencji.

Rada Nadzorcza Emitenta postanowiła powierzyć funkcję:

  • Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Patrowicz,
  • Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Hetkowskiemu,
  • Sekretarza Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Patrowicz,
  • Członka Rady Nadzorczej Pani Mariannie Patrowicz,
  • Członka Rady Nadzorczej Panu Damianowi Patrowicz.