Uchwały Walnego Zgromadzenia.
30 czerwca 2006
 19:54,

UNI-PL 10/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 30 czerwca 2006 roku.Jednocześnie informujemy, ze obrady WZA zostały przerwane i
będą kontynuowane 26 lipca 2006 roku (uchwała nr 21).

Załączniki: