Uchwały Walnego Zgromadzenia
26 czerwca 2007
 12:46,

RB-W 45/2007

Zarząd Spółki PE Elkop SA w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 25 czerwca 2007 roku.

Załączniki: