Uchwały Walnego Zgromadzenia.
26 lipca 2006
 20:02,

UNI-PL 14/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 26 lipca 2006 roku (kontynuacja WZA po ogłoszonej przerwie w dniu 30 czerwca 2006 roku).

Załączniki: