Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 05.06.2018 roku
5 czerwca 2018
 17:13,

Raport bieżący nr 22/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 05.06.2018 roku.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu