Uchwały podjęte na NWZA w dniu 20 grudnia 2006 roku.
21 grudnia 2006
 18:51,

RB-W 70/2006

Zgodnie z § 39 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd ELKOP S.A. podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 grudnia 2006 roku.
Uchwały w załączonym pliku.

Załączniki: