Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Spółki
4 marca 2014
 11:24,

Zarząd ELKOP S.A w Chorzowie niniejszym informuje, że w dniu 03.03.2014 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 249/14 w przedmiocie wymiany – scalenia – akcji Spółki.

W związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Emitenta zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.01.2014 r. z w dniu 17.03.2014.r dokonana zostanie wymiana dotychczasowych 106.002.204 (sto sześć milionów dwa tysiące dwieście cztery) akcji spółki Emitenta o wartości 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy każda) oznaczonych kodem PLELKOP00013 na 15.143.172 (piętnaście milionów sto czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa) akcji wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote i pięćdziesiąt groszy) każda.

Dniem referencyjnym ustalony został dzień 06.03.2014 r.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść uchwały Zarządu KDPW z dnia 03.03.2014 r.

Załącznik: