Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu na wniosek Emitenta w związku z procedurą scalenia akcji
25 lutego 2014
 08:54,

Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 211/14 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki, w związku z procedurą scalenia akcji.

Emitent informuje, że procedura scalenia akcji Spółki została wszczęta przez Zarząd w związku z treścią uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.01.2014 r.

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki nastąpi w okresie od dnia 28 lutego 2014 r. do dnia 17 marca 2014 r. włącznie.

Wobec powyższego Zarząd Emitenta informuje, że: 1) zlecenia maklerskie na akcje Emitenta przekazane na giełdę a nie zrealizowane do dnia 27 lutego 2014r. (włącznie) tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej tego dnia, oraz 2) w okresie zawieszenia obrotu akcjami Spółki zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane.

Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść uchwały Zarządu GPW S.A. w Warszawie nr 211/2014 z dnia 25.02.2014 r.

Załącznik: