Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami emitenta w związku z procedurą scalenia akcji
18 sierpnia 2017
 11:53,

Raport bieżący nr 63/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.08.2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 955/2017 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki, w związku z procedurą scalenia akcji.

Emitent informuje, że procedura scalenia akcji Spółki została wszczęta przez Zarząd w związku z treścią uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06.07.2017 r.

Zawieszenie obrotu akcjami Spółki nastąpi w okresie od dnia 25.08.2017 r. do dnia 06.09.2017 r. włącznie.

Wobec powyższego Zarząd Emitenta informuje, że: 1_ zlecenia maklerskie na akcje Emitenta przekazane na giełdę a nie zrealizowane do dnia 24.08.2017 r. _włącznie_ tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej tego dnia, oraz 2_ w okresie zawieszenia obrotu akcjami Spółki zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane.

Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść uchwały Zarządu GPW w Warszawie S.A. nr 955/2017 z dnia 17.08.2017 r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu