Uchwała Zarządu GPW w sprawie zawieszenia obrotu akcjami emitenta w związku z procedurą scalenia akcji
28 stycznia 2019
 18:12,

Raport bieżący nr 6/2019

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 28.01.2019 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 47/2019 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Spółki, w związku z procedurą scalenia akcji.

Emitent informuje, że procedura scalenia akcji Spółki została wszczęta przez Zarząd w związku z treścią uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.12.2018 r.
Zawieszenie obrotu akcjami Spółki nastąpi w okresie od dnia 04.02.2019 r. włącznie do dnia 14.02.2019 r. włącznie.

Wobec powyższego Zarząd Emitenta informuje, że:
1_ zlecenia maklerskie na akcje Emitenta przekazane na giełdę a nie zrealizowane do dnia 01.02.2019 r. włącznie, tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej tego dnia, oraz
2_ w okresie zawieszenia obrotu akcjami Spółki zlecenia maklerskie na akcje Spółki nie będą przyjmowane.

Zarząd Emitenta w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje pełną treść uchwały Zarządu GPW w Warszawie S.A. nr 47/2019 z dnia 28.01.2019 r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu