Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii B
30 czerwca 2017
 17:33,

Raport bieżący nr 58/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 30.06.2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na wniosek Emitenta podjął uchwałę w przedmiocie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku równoległym 590.001 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki.

Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z §19 ust. 1 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 590.001 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki ELKOP S.A., o wartości nominalnej 0,70 zł każda.

Akcje serii B zgodnie z treścią Uchwały Zarządu GPW S.A. na podstawie §38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, zostaną wprowadzone z dniem 04.07.2017 r., w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem ” PLELKOP00013″.

Pełna treść uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu