Uchwała KDPW w sprawie wymiany akcji Spółki
24 października 2018
 18:23,

Raport bieżący nr 68/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że na wniosek Emitenta w związku z rejestracją przez Krajowy Rejestr Sądowy podziału akcji Spółki o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 67/2018 z dnia 12.10.2018 r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę w sprawie wymiany akcji Spółki oraz określenia dnia wymiany.

Stosownie do postanowień uchwały Zarządu KDPW S.A. w Warszawie nr 646/2018 z dnia 24.10.2018 r. dniem wymiany zarejestrowanych w KDPW pod kodem ISIN PLELKOP00013 dotychczasowych 13.318.000 akcji o wartości nominalnej 3,50 zł każda na 665.900.000 o wartości nominalnej 0,07 zł każda jest dzień 31.10.2018 r. Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym skieruje wniosek do GPW S.A. o dokonanie wymiany akcji uczestniczących w obrocie z datą 31.10.2018 r.

Pełna treść uchwały nr 646/2018 z dnia 24.10.2018 r. Zarządu KDPW S.A. w Warszawie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu