Uchwała KDPW w sprawie podziału akcji Emitenta
8 lutego 2017
 17:12,

Raport bieżący nr 9/2017

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 08.02.2017 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie podjął uchwałę w przedmiocie zmiany wartości nominalnej akcji Emitenta.

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta postanawiał określić dzień 15 lutego 2017 r. jako dzień podziału 12.000.000 _dwanaście milionów_ akcji spółki ELKOP S.A. o wartości nominalnej 3,50 zł _trzy złote pięćdziesiąt groszy_, oznaczonych kodem PLELKOP00013, na 60.000.000 _sześćdziesiąt milionów_ akcji spółki ELKOP S.A. o wartości nominalnej 0,70 zł _siedemdziesiąt groszy_ każda.

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie stwierdza, że z dniem 15 lutego 2017 r. kodem PLELKOP00013 oznaczonych jest 60.000.000 _sześćdziesiąt milionów_ akcji spółki ELKOP S.A. o wartości nominalnej 0,70 zł _siedemdziesiąt groszy_ każda.

W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść komunikatu KDPW w sprawie podziału akcji Spółki.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu