Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2024 r.
20 czerwca 2024
 22:36,

Raport bieżący nr 20/2024

Zarząd ELKOP SE w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 czerwca 2024 r.

Zarząd ELKOP SE informuje, że do protokołu zgłoszone zostały przez jednego z akcjonariuszy sprzeciwy, które dotyczą uchwał nr 10, 11, 12, 19, 20 oraz 21 ZWZ z dnia 20 czerwca 2024 r. Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałą postawioną w punkcie 12 lit. l. porządku obrad _projekt uchwały nr.22_.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu