Transakcje akcjami i PDA przez Członków Rady Nadzorczej.
24 sierpnia 2007
 15:48,

RB 74/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje otrzymane w dniu 23 sierpnia 2007 roku o transakcjach akcjami i PDA przez Członków Rady Nadzorczej emitenta.

1.Członek RN w wyniku transakcji na GPW w dniu 17.08.2007 zbył 42 000 szt akcji spółki ELKOP po cenie 2,41 zł a nabył 42 000 szt PDA po cenie średniej 1,98.

2.Członek RN w wyniku transakcji na GPW w dniu 16.08.2007 zbył 4 440 PDA spółki ELKOP po cenie 2,57 i 16.08.2007 r. nabył 4 829 PDA emitenta po cenie 2,36.W dniu 20.08.2007 zbył 3 828 PDA po 2,25 oraz w dniu 21.08.2007 nabył 4 144 PDA po cenie 2,07.

3.Członek RN w wyniku transakcji na GPW w dniu 17.08.2007 sprzedał 11 988 akcji zwykłych po średnim kursie 2,46 i kupił w tym samym dniu 11 988 PDA po średniej cenie 1,87.
W dniu 20.08.2007 r. sprzedał 1 230 akcji zwykłych po cenie 3,00 i kupił 1 230 PDA po cenie 2,40.
W dniu 22.08.2007 r. sprzedał 4 000 akcji zwykłych po cenie 2,65 i kupił 4 000 PDA po średniej cenie 2,15.