Terminy przekazywania raportów okresowych w 2010 roku
6 stycznia 2010
 20:24,

RB 2/2010

Zarząd PE ELKOP S.A. przekazuje informację dotyczącą terminów publikacji raportów okresowych w 2010 roku w związku z wprowadzeniem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

1. Rozszerzony skonsolidowany raport za IV kwartał 2009 r. – 1 marca 2010 r.

2. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2010 roku – 14 maja 2010 r.

3. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2010 roku – 10 listopada 2010 r.

4. Rozszerzony raport półroczny za I półrocze 2010 roku – 31 sierpnia 2010 r.

5. Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2009 rok – 30 kwietnia 2010 r.

Zarząd PE ELKOP SA oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust.1 i 3 Rozporządzenia Emitent nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznego oraz zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku.