Terminy przekazywania raportów okresowych w 2009 roku.
8 stycznia 2009
 22:32,

RB 1/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości terminy przesyłania przez Spółkę raportów okresowych w 2009 roku:

1.Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne (QSr ):
– IV kwartał 2008 roku – 27.02.2009 r.,
– I kwartał 2009 roku – 14.05.2009 r.,
– II kwartał 2009 roku – 13.08.2009 r.,
– III kwartał 2009 roku – 13.11.2009 r.

2.Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny (PSr ) za I półrocze 2009 roku-zawierający skrócone sprawozdanie finansowe – 25.09.2009 r.

3.Jednostkowy raport roczny (R ) za 2008 rok – 26.05.2009 r.

4.Skonsolidowany raport roczny (RS) za 2008 rok – 02.06.2009 r.