Terminy przekazywania raportów okresowych w 2006 roku.
4 stycznia 2006
 16:10,

UNI-PL 1/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP podaje do publicznej wiadomości stałe daty przekazywania w 2006 roku raportów okresowych:

RAPORTY KWARTALNE:
1.S.A.-Q za IV kwartał 2005 r. – 10 luty 2006
2.S.A.-Q za I kwartał 2006 r. – 27 kwiecień 2006
3.S.A.-Q za II kwartał 2006 r. – 3 sierpień 2006
4.S.A.-Q za III kwartał 2006 r. – 27 październik 2006

RAPORT ROCZNY
1. Raport roczny za 2005 rok – zgodnie z § 65 ust.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Rynku Nieurzędowego Giełdy
2.Skonsolidowany raport roczny za 2005 rok – zgodnie z § 65 ust.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Rynku Nieurzędowego Giełdy.

Dokładne terminy przekazania raportu rocznego za 2005 rok i skonsolidowanego raportu rocznego za 2005 rok podamy w terminie późniejszym w formie raportu bieżącego.