Termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2007 rok.
2 kwietnia 2008
 20:24,

RB 33/2008

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2008 w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2008 roku Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że Emitent przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za 2007 rok w dniu 4 kwietnia 2008 roku.