Termin publikacji skonsolidowanego raportu rocznego RS za 2006 rok.
18 kwietnia 2007
 23:31,

RB 32/2007

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2007 w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2007 roku Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że emitent przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny RS za 2006 rok w dniu 20 kwietnia 2007 roku.