Termin publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego PSr za 2007 rok.
14 września 2007
 15:56,

RB 79/2007

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2007 w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2007 roku Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że emitent przekaże do publicznej wiadomości skonsolidowany raport półroczny PSr za 2007 w dniu 28 września 2007 roku.