Termin publikacji jednostkowego raportu rocznego SAR za 2006 rok.
3 kwietnia 2007
 23:18,

RB 28/2007

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2007 w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2007 roku Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że emitent przekaże do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za 2006 rok w dniu 10 kwietnia 2007 roku.