Termin publikacji jednostkowego raportu rocznego R za 2007 rok.
13 marca 2008
 20:08,

RB 23/2008

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2008 w sprawie terminów przekazywania raportów okresowych w 2008 roku Zarząd PE ELKOP S.A. informuje,że emitent przekaże do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za 2007 rok w dniu 18 marca 2008 roku.