Termin przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego QSr za III kwartał 2006 roku.
22 listopada 2006
 16:27,

UNI-PL 59/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie zgodnie z § 100 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 58/2006 z dnia 17 listopada 2006 roku informuje, iż skonsolidowany raport kwartalny QSr za III kwartał 2006 roku emitent przekaże do publicznej wiadomości w dniu 24 listopada 2006 roku.