Struktura akcji i głosów PE ELKOP S.A. oraz wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów po przeprowadzonym splicie.
1 lutego 2008
 18:43,

RB 11/2008

W związku z przeprowadzonym w dniu 1 lutego 2008 roku splitem akcji PE ELKOP S.A., Zarząd ELKOP S.A. podaje do wiadomości aktualną ilość akcji i głosów oraz wykaz akcjonariuszy posiadających pakiety akcji uprawniających do wykonania ponad 5 % głosów.

Stany po splicie akcji PE ELKOP S.A. w dniu 1 lutego 2008 roku:
1.Ilość akcji oznaczonych kodem PLELKOP00013 – 321 958 000 akcji o wartości nominalnej 0,01 zł,
2.Ilość głosów z akcji -321 958 000 głosów.

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów:
1.Piotr Zalitacz-24 710 900 szt akcji, 7,68 % głosów.