Struktura akcji i głosów ELKOP S.A. oraz wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów po przeprowadzonym splicie.
8 marca 2007
 23:06,

RB 19/2007

W związku z przeprowadzonym w dniu 8 marca 2007 roku splitem akcji spółki ELKOP S.A., Zarząd ELKOP S.A. podaje do wiadomości aktualną ilość akcji i głosów oraz wykaz akcjonariuszy posiadających pakiety akcji uprawniających do wykonywania ponad 5 % głosów.

Stany po splicie akcji ELKOP S.A. w dniu 8 marca 2007 roku:

I.Ilość akcji zwykłych na okaziciela serii A – 5.551.000 sztuk akcji
II.Ilość głosów z akcji zwykłych na okaziciela serii A – 5.551.000 głosów

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów:

1.Piotr Zalitacz -455.000 sztuk akcji, 8,19 % głosów,
2.Marek Lesiak-366.548 sztuk akcji, 6,60 % głosów,
3.Marek Franke-363.090 sztuk akcji, 6,54 % głosów