Stanowisko Zarządu Spółki Patro Invest OÜ z siedzibą Tallinnie w sprawie podziału akcji 1:350 (NWZA 28.09.2018 r.)
25 września 2018
 20:30,

Raport bieżący nr 60/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku, niniejszym informuje, że w dniu 25.09.2018 r. do Spółki wpłynęło pismo akcjonariusza spółki Patro Invest OÜ z siedzibą Tallinnie, Estonia, którego treść Emitent przekazuje w załączeniu.

Emitent wyjaśnia, że załączone do niniejszego raportu stanowisko Patro Invest OÜ z siedzibą Tallinnie, Estonia, Emitent otrzymał w odpowiedzi na pilne zapytanie skierowane przez Spółkę do tego akcjonariusza w związku z podjętą Uchwałą Nr 977/2018 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 20 września 2018 r. w sprawie zmiany Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego, w kontekście podjęcia i realizacji uchwały: “w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu,” która została wprowadzona do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.09.2018 r.

O uzupełnieniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.09.2018 r. na wniosek spółki Patro Invest OÜ z siedzibą Tallinnie, Estonia, Emitent informował raportem bieżącym nr 51/2018 z dnia 07.09.2018 r.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu