Sprzedaż udziałów spółki zależnej ELKOP ELEKTROMONTAŻ Sp. z o.o.
9 czerwca 2010
 21:19,

RB 27/2010

Zarząd PE ELKOP SA informuje , iż realizując strategię zwiazaną z restukturyzacją przedsiębiorstwa Emitenta w dniu 08 czerwca 2010 roku zawarto umowę pomiędzy Emitentem a przedsiębiorstwem ELTRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie dotyczącą sprzedaży 100 % udziałów spółki zależnej ( 4000 udziałów o warości nominalnej 50,00 zł każdy – kapitał zakładowy 200.000,00 zł ) ELKOP ELEKTROMONTAŻ Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie .
Cena sprzedaży wyniosła 220.000,00 zł ( 4000 udziałów po 55,00 zł za udział ).