Sprzedaż PDA przez Członka Rady Nadzorczej.
14 września 2007
 15:57,

RB 80/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 13 września 2007 roku,że Członek Rady Nadzorczej emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej w dniach od 29.08.2007 do 13.09.2007 sprzedał 6 140 praw do akcji PE ELKOP S.A. po cenie 3,31 zł.