Sprzedaż – Kupno akcji celem umorzenia zgodnie z podjętymi uchwałami NWZA z 28 grudnia 2009 roku
24 marca 2010
 20:56,

RB-W 13/2010

Zarząd PE Elkop SA podaje do publicznej informacji , że w dniu 22.03.2010 roku Emitent nabył bez wynagrodzenia od Pana Piotra Opławskiego – Przewodniczącego Rady Nadzorczej 88 szt akcji PE ELKOP SA celem przeprowadzenia procesu umorzenia tych akcji.
Przed dokonaniem transakcji Pan Piotr Opławski posiadał 333 szt akcji po dokonaniu transacji posada 245 szt akcji PE ELKOP SA .
Transakcja ta jest zgodna z podjętymi uchwałami NWZA z dnia 28 grudnia 2009 roku.