Sprzedaż akcji spółki zależnej.
8 stycznia 2007
 20:09,

RB 3/2007

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP z siedzibą w Chorzowie podaje do publicznej informacji, że w dniu 5 stycznia 2007 roku zawarta została umowa sprzedaży akcji spółki zależnej pomiędzy emitentem a Panem Gustawem Brzyszcz, zamieszkałym w Niemczech.PEPW ELKOP S.A. sprzedał na rzecz Pana Gustawa Brzyszcza cały pakiet 216 720 szt akcji spółki zależnej ELEKTROWNIE WIATROWE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pieńkowie.Cena za cały pakiet akcji wyniosła 1 733 760 PLN czyli 80 % pełnej wartości nominalnej akcji. Pozostali akcjonariusze nie skorzystali z prawa pierwszeństwa objęcia zbywanych akcji, przysługujacego im zgodnie z § 11 statutu spółki ELEKTROWNIE WIATROWE.